Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2016-06-05T20:21:34+00:00

Algemene boeking- en reisvoorwaarden

Boekings- en reisvoorwaarden

Op alle reisovereenkomsten aangegaan met Kids&Travel zijn de algemene boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Na het lezen van de reisvoorwaarden moeten deze voor akkoord worden bevonden door middel van een akkoord per email.

Boeking

De boeking (reisovereenkomst) is definitief als deze schriftelijk is bevestigd (email). Na de boeking tot stand is gekomen, zal Kids&Travel de factuur voor de aanbetaling en eindbetaling toesturen. Offertes en facturen worden altijd per email verstuurd. Op de offerte staat je reisschema vermeld. Wilt u deze alstublieft goed controleren op alle namen, zoals in paspoort vermeld (alle namen)? Als er iets niet klopt, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Kids & Travel. Op de factuur staat het bedrag en betaaldatum voor zowel de aanbetaling als de resterende reissom vermeld.

 

Alle offertes van kids&Travel zijn 7 dagen geldig. Na deze termijn gelden de prijzen van de offerte niet meer. Daarbij is de reissom altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Dit is niet het geval voor vliegtickets. Dit varieert per vliegticket. Wij kunnen vliegtickets voor u boeken en vragen hiervoor een administratieve bijdrage voor van €20,- per vliegticket. Voor de meeste vliegtickets, zeker bij special actietarieven, geldt dat de betaling direct na boeking moet worden voldaan. Wij versturen een factuur, die per bank kan worden voldaan. Als er een direct betaling vereist is kan Kids&Travel om een betalingsbewijs van overboeking vragen, waarna de tickets geboekt kunnen worden.

In de offerte genoemde reissom is de diensten, zoals vermeld in de offerte. De reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, belastingen die op het moment van publicatie bekend waren. Bij sterke valutaschommelingen, BTW-verhogingen, toeslagen op vluchten kunnen de gepubliceerde reissommen gewijzigd worden.

De gepubliceerde rondreizen zijn op basis van geplande hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Wij behouden het recht na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen. Bij wijzigingen in hotels worden alternatieven geselecteerd die gelijkwaardig zijn of eventueel van betere kwaliteit. Wij proberen de wijzigingen in route zoveel mogelijk origineel te laten zijn, zoals boeking/offerte, maar kan dus eventueel in een andere volgorde worden uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk mochten wij genoodzaakt zijn 1 of enkele reisonderdelen te laten vervallen. Wijzigingen van vluchtenschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisschema en totale reisduur.

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Betaling

Na akkoord van de boeking vragen wij om een aanbetaling. Deze bedraagt 40% van de totale reissom. Deze dient binnen 8 dagen na de factuurdatum binnen te zijn op bankrekeningnummer:……..Het restant dient 8 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Als de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt, dient u de volledige reissom te voldoen. Mocht het bedrag niet op tijd zijn ontvangen en dus niet binnen de gestelde termijn dan kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door Kids&Travel worden ontbonden.

Wijzigingen na boeking

Mochten er nog wijzigingen aangebracht worden nadat de boeking definitief is , dus een akkoord na het ontvangen van de offerte, dan worden er wijzigingskosten in rekening gebracht van €25,-. Tevens zullen eventueel toeslagen en extra kosten van de wijziging, die wij als reisorganisatie moeten maken, worden doorbelast. Wij ons best om deze wijzigen te bewerkstelligen. Echter wij kunnen die niet garanderen.

Aansprakelijkheid/disclaimer

Kids&Travel informeert u op de website over paspoorten, visa, gezondheid etc. Al deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste geldige reisdocumenten. Controleer bij de desbetreffende autoriteiten of er wijzigingen hebben voorgedaan wat betreft vereiste reisdocumenten. Ook is het uw eigen verantwoordelijkheid om u op medisch gebied te laten informeren en op tijd de juiste vaccinaties te krijgen. Kids&Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een reis geen doorgang kan vinden door het niet in bezit hebben van de juiste documenten en/of vaccinaties. De hieraan gebonden kosten zijn voor eigen rekening van de klant.

Ondanks dat de website met grote zorg is samengesteld kan het gebeuren dat beelden en informatie niet (meer) correct, verouderd of onvolledig zijn. Kids&Travel is dan ook niet verantwoordelijk voor schade die op welke manier dan ook is ontstaan door het gebruik van het materiaal van de website

Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van de reiziger

Kids&Travel is verantwoordelijk voor de organisatie van de reis, zoals accommodaties, vervoer en eventueel een internationaal vliegticket. Kids&travel is niet verantwoordelijk voor excursies of activiteiten die u op de vakantiebestemming onderneemt. Ook niet als deze bij onze lokale agent zijn geboekt. De persoon die een reis boekt voor zichzelf en medereizigers bij Kids&Travel is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon handelt dus ook namens zijn medereizigers. Bij medereizigers die minderjarig zijn moeten ouders/Voogden toestemming verlenen. De reiziger is altijd verplicht relevante persoonlijke informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst te melden. Denk aan leeftijd of gezondheidssituatie. Mocht de reiziger dit nalaten dan kan de Kids&Travel niet voor de gevolgen instaan en niet aansprakelijk worden gesteld.

Reisinformatie/reisbescheiden

U ontvangt uiterlijk 10 dagen voor vertrek uw reisbescheiden. Hierin vindt u reisprogramma en eventuele vouchers. Mocht u 5 dagen voor vertrek nog niets hebben ontvangen laat dit dan spoedig weten via email of telefoon.

Annulering van de reis door reiziger

Indien de reis geannuleerd dient te worden, moet dit schriftelijk (brief/email) worden gedaan. Voor sommige onderdelen van een reis kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden dan hieronder staat vermeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vliegtickets, waarbij je bij annulering altijd 100% van de ticketprijs bent verschuldigd. Tevens brengen wij annuleringskosten per persoon in rekening. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief of email.

 • Bij annulering tot de 57e dag (exclusief) voor vertrek: 40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 56 – 43 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 42 – 28 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 27 – 14 dagen voor vertrek: 80% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 13 – 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor vertrek en later: 100%, de volledige reissom

Zeker omdat u met kinderen reist raden wij u sterk aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u gedekt bent tegen de kosten van annulering, indien hier natuurlijk een geldige reden voor is, zoals deze staan omschreven in de polisvoorwaarden van de annuleringsverzekering.

Annulering door Kids&Travel

Kids&Travel houdt zich te allen tijde het recht de reis voor aanvang te annuleren. In dat geval wordt de reissom volledig terugbetaald aan de reiziger. Kids&Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reeds gemaakt kosten, zoals visa, vaccinaties, medicatie, verzekeringen en vliegtickets.

Klachten/aansprakelijkheid

Kids&Travel verplicht zich tot de uitvoering van de rondreis, zoals die door de reizigers naar alle redelijkheid mag worden verwacht. Indien de reiziger probleem ondervindt gedurende de reis, zoals accommodatie of vervoer, dan dient u dit in eerste instantie met de desbetreffende dienstverlener, bv hotelmanagement of vervoerder, op te nemen. Zodat zij de kans krijgen dit probleem op te lossen. Gebeurt dit niet dan kunt u contact op nemen met de plaatselijk vertegenwoordiging. Kunnen ook zij het probleem niet oplossen dan kunt u contact opnemen met kids&Travel. Wij proberen er alles aan te doen om het probleem of de klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bij de beoordeling van deze klacht dient u rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, lokale omstandigheden, gewoonten en beperkingen van de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen. Mocht u de klacht op de plaats van bestemming niet melden dan kunt u achteraf ook geen klacht indienen.

Kids&Travel is niet aansprakelijk voor:

 • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van kids&Travel
 • Overmachtsituaties, zoals veranderingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, extreme weeromstandigheden, politieke situaties
 • Diefstal, verlies, schade aan eigendommen
 • Ziekte of slechte gezondheid van 1 van de reizigers
 • Schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden
 • Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
 • Fouten die worden gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.

Indien een klacht tijdens de reis niet naar tevredenheid is opgelost, dient dit uiterlijk binnen 3 weken na afloop van de reis dit schriftelijk en onderbouwd aan ons te melden. Mocht op de plaats van bestemming de klacht niet kenbaar zijn gemaakt of klachten die buiten de termijn van 3 weken vallen, worden niet door ons in behandeling genomen. Na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij u binnen 6 weken een reactie sturen.

Mocht er tijdens de reis geen gebruik zijn gemaakt van bepaalde reisonderdelen (bijvoorbeeld, maaltijden, overnachtingen excursies etc.) dan is het niet mogelijk hiervoor een restitutie te ontvangen. Soms dekt een annuleringsverzekering dit wel, indien natuurlijk afgesloten.

De door ons gepubliceerde rondreizen en bouwstenen zijn op basis van geplande hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen. Daarbij zullen wij in geval van wijzigingen in de hotels alternatieven selecteren van een gelijke of betere kwaliteit. Voor wat betreft wijzigingen in de route zullen wij trachten zoveel mogelijk de originele reisonderdelen te handhaven door deze eventueel in een andere volgorde uit te voeren. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, mochten wij genoodzaakt zijn één of enkele niet-wezenlijke reisonderdelen te laten vervallen. In geval van gewichtige wijzigingen in de route (afgezet tegen de gehele reis) heb je als reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna wij overgaan tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en je de volledige reissom krijgt terugbetaald.

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators | GGTO

Kids & Travel is aangesloten bij GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.